Sandviç Panel Taşıma Talimatları ve Kuralları

poliuretan sandvic panel

Sandviç panel taşıma toplam kalite yönetimi ve müşteri memnuniyetinin sağlanması için büyük bir dikkatle üretilmekte ve malzemeler fabrikada azami itina ile bayi veya müşterilere ait araçlara teslim edilmektedir. Bu sebeplerden dolayı malzemenin nakliyesine ve şantiyede indirilmesine dikkat edilmesi, panellerin montaja kadar doğal koşullara (yağmur, çamur vb) karşı uygun şekilde korunması gereklidir.   Malzemelerin indirilmesi, istiflenmesi ve korunması ile ilgili hususlar bu bölümde belirtilmektedir.

Fabrika Hattından çıkış ve Nakliye Araçlarına Yüklenirken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Araçlar üzerinde, balyalar halinde, şantiyeye ulaşan malzemelerin araçtan sahaya indirilmesinde, çatıya alınmasında veya araçtan direkt olarak çatıya alınmasında vinç kullanılmalıdır. Özellikle 8 metrenin üzerindeki balyalar için uygun koşullarda vinç kullanılarak yapılan bu işlemlerde malzemenin taşınırken hasar görme riski en aza indirilecektir.  Balya uzunluğu 6-8 metre arasındaysa geniş çatallı (~3.5 m), 6 metrenin altındaysa dar çatallı  1.2 m) forklift ile indirme işlemi yapılabilir.

Forkliftle indirme yapıldığı taktirde balyanın forkliftten  taşan uçlarının, 2-2.5 m’yi geçmemesine dikkat edilmelidir.   Vinç kullanırken dikkat edilmesi gereken bazı hususlar:1. Balyanın vinçle dengeli bir şekilde taşınması için yandaki şekilde belirtilen ölçülere ve adaptör boyuna uyulmalıdır.   2. Kullanılacak halatlar naylon, kenevir veya ipek olmalı, kesinlikle çelik veya zincir halat kullanılmamalıdır.   3. Halatların malzeme kenarlarını ezmemesi için paketin alt ve üstüne halatların geldiği yerlere ahşap takoz konmalı, takozların balyadan 3-5 cm taşması tercih edilmelidir.   4. Sandviç panel çatıya taşıma balya halinde alınıyorsa, balyalar taşıyıcı sisteme dengeli şekilde yük vermeli ve balyaların makas üstlerine gelmesine dikkat edilmelidir. Balya araları çatı üzerinde en az yatay  taşımayı sağlayacak şekilde ayarlanırsa iş emniyeti ve işçilik sürati açısından yararlı olacaktır.

ELLE İSTİFLEME

Malzeme, sahadaki istiften elle alınıyorsa özellikle boyalı sac panel ve tek kat trapezlerde çizilme ihtimalini önlemek için aşağıdaki konulara dikkat edilmelidir.   1. Malzeme bir ucundan tutularak çekilmemelidir.   2. Malzemeler çatıya yerleştirilirken de aynı şekilde aşıkların üzerinde kaydırılmamalı veya çekilmemelidir.   3. Malzeme istiften kaldırılırken veya çatıdaki yerine taşınırken, kısa malzemeler ( ≤6-7 m) iki  ucundan, uzun malzemeler (>7 m) iki ucundan ve ortasından, dengeli bir şekilde tutulmalıdır.   4. Sandviç panel taşıma taşınırken bir alttaki malzemenin üzerine basılmamalı veya üzerinde yürünmemelidir.   5. Panellerde çatı üzerinde boyuna bindirme amacıyla kulak bırakılmışsa, panel kesinlikle bu kulaktan tutularak kaldırılmamalıdır.

DEPOLAMA

Malzeme, sahadaki istiften elle alınıyorsa özellikle boyalı sac panel ve tek kat trapezlerde çizilme ihtimalini önlemek için aşağıdaki konulara dikkat edilmelidir.   1. Malzeme bir ucundan tutularak çekilmemelidir.   2. Malzemeler çatıya yerleştirilirken de aynı şekilde aşıkların üzerinde kaydırılmamalı veya çekilmemelidir.   3. Malzeme istiften kaldırılırken veya çatıdaki yerine taşınırken, kısa malzemeler ( ≤6-7 m) iki  ucundan, uzun  (>7 m) iki ucundan ve ortasından, dengeli bir şekilde tutulmalıdır.   4. Malzeme taşınırken bir alttaki malzemenin üzerine basılmamalı veya üzerinde yürünmemelidir.   5. Panellerde çatı üzerinde boyuna bindirme amacıyla kulak bırakılmışsa, panel kesinlikle bu kulaktan tutularak kaldırılmamalıdır.

İSTİF ŞEKLİ

Stoklama süresi ne olursa olsun istifleme yapılırken aşağıda izah edilen konulara ve ölçülere dikkat  edilmelidir.   Montaj sırasında ya da depoya istiflerken farketme, her şekilde dikkatli olmak gerekmektedir.1. üst üste en fazla iki balya konulmalıdır.   2. Balyalar eğimli olacak şekilde takozlama yapılmalıdır. (~%2-3 gibi)   3. Takoz yüksekliği 3-5 cm ve takoz arası mesafesi en fazla 2 m olmalıdır.   4. Balya altında ahşap palet varsa paletten sarkan balya uçlarının altına palet yüksekliğinde takoz konmalıdır.   5. Balyaların arasındaki takozlar üst üste aynı hizada olacak şekilde yerleştirilmelidir.   6. Takoz olarak araçta kullanılmış poliüretan takozlar veya ahşap takoz kullanılmalıdır.   7. Yerde istif halinde veya tek başına duran panellerin üzerine, kesinlikle basılmamalı veya üzerinde yürünmemelidir.

Scroll to Top